rada miejska

Znaleziono reportaży:  7

XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

21.11.2015, 13:14 / rada miejska / sesja / Strzyżów / XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

29 października br. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W programie: sprawozdanie z działalności burmistrza i jego zastępców oraz podjęcie poszczególnych uchwał m.in. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016-2019, utworzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zawadce, udzielenie pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”. »

VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część II

VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część II

19.06.2015, 12:27 / posiedzenie / rada miejska / Sesja Rady Miejskiej / Strzyżów

28 maja br. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W drugiej części relacji podjęcie poszczególnych uchwał m.in.: utworzenie żłobka samorządowego, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Dobrzechowa, udzielenie pożyczki długoterminowej i inne. Niezwykle emocjonująca część sesji - zapytania i wolne wnioski. »

VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

04.06.2015, 23:21 / burmistrz Kawa / rada miejska / Rada Miejska w Strzyżowie / sesja / Strzyżów

28 maja br. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W pierwszej części relacji m.in.: sprawozdanie z funkcjonowania spółek miejskich oraz sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. »

VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

29.04.2015, 15:06 / rada miejska / sesja / Strzyżów

23 kwietnia br. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W pierwszej części relacji m.in.: sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej oraz sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. »

V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część II

V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część II

08.03.2015, 22:00 / rada miejska / Rada Miejska w Strzyżowie / sesja / Strzyżów

26 luty 2015 r. - druga część V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie, a w niej uchwały dotyczące m.in.: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków; zawarcia porozumień w sprawie realizacji przez Gminę Strzyżów Programu Aktywizacji i Integracji oraz spraw społecznie użytecznych; przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzyżów”. »

V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, część I

01.03.2015, 23:46 / / rada miejska / sesja / Strzyżów

26 luty 2015 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W pierwszej części relacji m.in.: informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Strzyżów za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. »

Copyright © 2012 - Apollo Studio.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Newsletter   /   O nas   /   Reklama   /   Kontakt
4S NOWE MEDIA - profesjonalne strony internetowe